تبلیغات
کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی

کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی
هه‌ورامان(ته‌خت-لهۆن-ژاوه‌رۆ-پژگیا) نویسه‌ر:هومایون موحه‌ممه‌دنژاد
لینک دوستان
پیوندهای روزانه

۲۰۱۷۰۳۳۱_۱۷۲۷۲۹

معرفی آقای همایون  محمدنژاد نویسنده وشاعرهورامان

ده‌نگی نوریاو:همایون محمدنژاد نویسنده وشاعرهورامان درروز۱۷شهریورماه۱۳۵۱هجری شمسی،در روستای دزآور(زاوه‌ر)ازتوابع هورامان لهون ازمادر زاده شد؛کودکی اش درروستا ودرکنارچشمه‌های هانه‌ومه‌رێ و هانه‌به‌رچه‌م و مالمین و ده‌ربه‌ند کنارآرامگاه شیخ شهاب الدین و ئه‌دالوو پیرا(مادرپیران هورامان) ازآب حکمت وادب آن دیار نوشیده؛به دلیل جنگ بین ایران وعراق آواره شده ونخست درشهرپاوه و بعددرشهرمریوان اقامت کردندبرای اولین بار،به به دلیل نوشتن ترانه هایی که مادرش زمزمه می کرد ؛درسال۱۳۶۵هجری شمسی؛ایشان هم به مبادرت نوشتن اشعار مادر و خودشان کردند ودرسال۱۳۷۳بسیاری ازاشعارباباطاهرهمدانی رابه زبان هورامی ترجمه کرده است.درسال ۱۳۷۱درشهرسنندج مدرک فوق دیپلم ادبیات فارسی رااخذکرده وبه عنوان دبیرمدارس راهنمایی ودبیرستان های شهرمریوان شروع به کارشدند.درآن زمان ایشان به پیشنهاد دکترجمال ایرانی به عنوان ویراستار ونویسنده مجله(دانشجومعلم)معرفی شده واولین مقاله خودشان رادرسال ۱۳۷۱به نام اورامان دریک نگاه؛به نوشتن وکارفرهنگی اهتمام گذاشت؛واین نوشته مقدمه ای برای نوشتن کتابش به نام:سرزمین من؛هورامان کازسال۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۴ کتابشان راکه ۱۳سال تلاش مداوم بود به اتمام رساندند که علی رغم تکمیل کتاب موفق به چاپ ونشرآن نشده اند.
۲۰۱۷۰۳۳۱_۱۷۲۷۲۹

 درراستای ادامه تحصیل مدرک لیسانس علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی رادرسال ۱۳۷۸اخذکردند.

دراشعارشان؛هورامان ومنطقه بکر ودست نخورده وتصاویرزیبایش؛عرفان هورامان؛متجلی و تداعی شده است.

  درسرودن ونوشتن اشعار به هردوسبک سنتی(کلاسیک)شعرنو(نیمایی)اشعارنغزی دارند وبه خصوص درشعرکلاسیک به مثنوی ورباعی اشعاربیشتری سروده اند.

کتابها و اقدامات فرهنگی ایشان:

۱-ترجمه دوبیتی های باباطاهرهمدانی  به زبان هورامی (درهمان وزن وترجمه)درسال ۱۳۶۹هجری شمسی.

۲-نوشتن کتابی به نام(سرزمین من؛هورامان) که درسال ۱۳۷۱ شروع شده تاسال  ۱۳۸۴هجری شمسی به اتمام رسیده است؛امابه دلیل بعضی ازمشکلات بسان:تغییر جغرافیای مناطق ژاورود سنندج وکامیاران وسروآباد متأسفانه این کتاب چاپ ومنتشرنیافته است.


هورامان هانه به  رچه م

سرزمین من؛هورامان(دردست چاپ)

۳-تألیف کتاب داستان ترجمه شده به زبان هورامی به نام (سه‌فه‌ره‌کێ ‌گالیوێری)که سومین کتاب بزرگ ادبیات  معاصرجهان می باشد؛این کتاب درسال۱۳۹۲هجری شمسی نوشته شده؛و وبعد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳هجری شمسی توسط انتشارات ئه‌وین درشهرمریوان منتشرشد.

سفرهای گالیور؛کتاب داستان ترجمه شده به زبان هورامی آقای همایون محمدنژاد نویسنده و شاعر هورامان وارد باز شد.با ترجمه سفرهای گالیور؛سومین شاهکار ادبی جهان؛به زبان هورامی؛عرصه ادبیات هورامی وسیع ترگردید.این کتاب که درسال ۱۳۹۲ نوشته شده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ ازسوی انتشارات ئه‌وین مریوان چاپ و منتشرشد.سفرهای گالیور اثرجاودانه جوناتان سویفت نویسنده مشهورایرلندی بوده که در۴بخش تقسیم شده که بخش اول آن که شهرت جهانی دارد؛درادبیات کودکان و نوجوانان به اکثر زبان های دنیاترجمه وازآن فیلم وکارتون ساخته شده است photo_2017-03-31_23-21-15

 

 

 

 

    

۴- منظومه شعری پندآموزتربیتی؛دینی واخلاقی  دکتراحمد نعمتی به نام وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری  را که به صورت نوارصوتی بوده جمع آوری ونوشته و درنهایت در بهمن ماه۱۳۹۲ ارائه داده وازسوی انتشارات ریبازشهرمریوان  دربهمن ماه۱۳۹۳رونمایی شد.photo_2017-03-31_23-20-51

 

-آثاروکتابهای منتشرشده:۱-‌سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری کتاب داستانی ترجمه شده به زبان هورامی۲-وسیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری:منظومه تربیتی-دینی به زبان هورامی(دکتراحمدنعمتی)که  درقالب نوارکاست بود,جمع آوری ونوشتند.۳- ویراستاری کتابهای ۱ساحل آقای معتصم اداک و۲باخەوانەو گۆراڵا خانم زهرا صادقی و۳هه‌واروو شێعرێ(دیوان شاعران هورامان)آقای محمدسلیم سلیم پور و۴هه‌وریه‌که‌یت لاده خانم فریبا اسماعیلی ۵-ویراستاری ترجمه  کتاب “ جزموو۳۰قورئانی“ترجمه قرآن مجید به زبان هورامی  مترجم :آقای کورش یوسفی.

 

۵-در نشست ها وهمایش ها وکنگره ها جهت معرفی هورامان وهورامان شناسی  درمناطق هورامان و کردستان شرکت کرده ودربعضی ازآنها مقاله وسخنرانی کرده اند..

 ۶-انتشار وچاپ نوشته ها؛مقالات واشعارایشان درروزنامه ها ومجلات ازقبیل مجله سروه-هفته نامه سیروان-هفته نامه ئاوات-هفته نامه روژان-هفته نامه لووتکه-روزنامه ئاگرین روژ-مجله وانیار-مجله معماری اسلامی-روزنامه های امتیاز وهمشهری و…., وبسایت ها ,وبلاگها ودیگرفضاهای مجازی  هورامان وکردستان وایران.

۷-راه اندازی ۲وبلاگ  درفضای مجازی  درارتباط با زبان وفرهنگ وادب؛ تاریخ وتصاویرهورامان به نام های:

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

http://haneberchem.mihanblog.com/

 –کتابخانه هه‌ورامان(یانهوکتێبوو هه‌ورامانی)

http://hawramanktab.mihanblog.com/

۸- یکی ازمدیران سابق انتشارات ڕێباز درمریوان ؛درجهت چاپ وانتشارکتاب درسال ۱۳۹۲ فعالیت خودرا آغازکرده است.

۹-کتابهایی که دردست چاپ هستند:

۱-روستای تاریخی زاوه ر(دزآور)۲-داستان هورامی(روچنوو ئاواتی)۳-گردآوری مقالات وارائه مطالب ادبی وفرهنگی وتاریخی دریک کتاب۴- ترجمه قسمت های ۲-۳-۴سفرهای گالیوربه زبان هورامی.۵-ترجمه دوبیتی های باباطاهربه زبان هورامی۶-سرزمین من؛هورامان.۷- کتاب داستانی “یانه‌و خه‌ما” که به زودی منتشر می شود.

”باخه‌وانه‌و گۆراڵا”

کتاب شعرکودکانه

شاعره:خانم زهرا صادقی

ویراستاران:
  آقایان :رئوف  محمودپور  و همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ساحل

شعر نوفارسی
شاعر:معتصم اداک

ویراستاران:
  آقایان:رئوف  محمودپور  و همایون  محمدنژاد


    هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌واروو شێعرێ
گردآورنده:آقای محمدسلیم سلیم پور
ویراستار:
آقای همایون محمدنژاد
بامقدمه:آقای رئوف محمودپور

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


****************************

هه‌وریه‌که‌یت لاده
نویسنده:خانم فریبا اسماعیلی
ویراستاران:
همایون محمدنژاد  و هیاس(ایاز) غریبی
بامقدمه:
همایون محمدنژاد 

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

****************************

جزموو ۳۰سی قورئانی

مترجم: آقای کورش یوسفی
ویراستار:آقای همایون  محمدنژاد

منبع:

http://www.noryaw.ir/22561-2/
طبقه بندی: زانیاری، ئه‌ده‌بیات، شێعر، تاریخ، دین، جوغرافی،
برچسب ها: هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هومایون محه‌مه‌دنژاد، وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری، سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری، معرفی آقای همایون محمدنژاد نویسنده وشاعرهورامان،
[ جمعه 11 فروردین 1396 ] [ 02:48 ق.ظ ] [ همایون محمدنژاد ]
درباره وبلاگ

کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی
یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی

ئه‌ژناسنای کتێبه‌کا؛نویسه‌را؛زانایا؛ژیرلاو؛پاڵپشتا زوان و ئه‌ده‌ب و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی

نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد

ئیمه‌یل:sina.mohamad@ymail.com

چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی ئادره‌سوو:

په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

http://haneberchem.mihanblog.com/

مدیروبلاگ :همایون محمدنژاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
p align="center">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی

قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزكد تاریخ قمری ، شمسی و میلادی به همراه مناسبت تماس با ما>