کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی
هه‌ورامان(ته‌خت-لهۆن-ژاوه‌رۆ-پژگیا) نویسه‌ر:هومایون موحه‌ممه‌دنژاد
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
دومین شمارە مجلەی دوماهنامەای بەیان مهاباد منتشر شد


با توجە بە اعلام دکتراسماعیل مصطفی زادە بە "هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م''دومین شمارە مجلەی دوماهنامەای #بەیان مهاباد منتشر شد

این مجلە کە مدیرمسئول و صاحب امتیاز آن، دکتر اسماعیل مصطفی زادە می باشد در شهر مهاباد انتشار می یابد.

این دو ماهنامە حاوی مقالات و نوشتەهایی بە فارسی، سورانی، هورامی، کرمانجی ،کلهری حوزەهای فرهنگی، اجتماعی را در بر می گیرد.

شورای نویسندگان مجلە در این شمارە آقایان دکترابراهیم اسماعیل پور،طاهر آکور، همایون_محمدنژاد، آیت محمدی می باشند.

بەیان شمارە۲ در٨۰صفحە ودر دی ماە۱۳۹۷ منتشرشدە است درضمن اولین شمارەی آن در ٥۰صفحە و در آبان ماە ۱۳۹۷ منتشر شدەبود.

ـ  بە زودی در تمامی مناطق کردنشین استان های:#آذربایجان غربی، #کردستان،#کرمانشاە،#ایلام #خراسان شمالی توزیع می شود.
#قیمت هرجلد آن ۷۰۰۰تومان می باشد.
 مجلەی بەیانطبقه بندی: زانیاری، ئه‌ده‌بیات، شێعر، تاریخ، جوغرافی، دین، وێنه، وه‌رزش، غه‌زه‌ڵوو هه‌ورامانی،
برچسب ها: هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما، دومین شمارە مجلەی دوماهنامەای بەیان مهاباد منتشر شد،
[ چهارشنبه 12 دی 1397 ] [ 10:07 ق.ظ ] [ همایون محمدنژاد ]
هۆرگێڵنایەو دوەبەیتیەکاوباباتاهێری هەمەد٘انی بە زوانی هەورامی/کاکەوەلی  فەتاحی

هەورامان هانەبەرچەم

بە پاوهەواڵوو پەلیانەو ئەدەبی،فەرهەنگی،تاریخی  "هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م''ی هۆرگێڵنایەو دوەبەیتیەکاوباباتاهێری هەمەد٘انی بە زوانی هەورامی/کاکەوەلی  فەتاحی جە لاو وەڵاوگاو زایەڵەی وەڵا کریۆوە

کتێبووهۆرگێڵنایەو
"دوەبەیتیەکاوباباتاهێری هەمەد٘انی"
نویستەوکاکەوەلی فەتاحی"ی
وەڵاوگا و ئێنتێشاراتوو«چاپ»: زایەڵەو مەریوانی
جە ۱٦۰ لاپەلێ
*******
هەورامان هانەبەرچەمبرچسب ها: هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما، هۆرگێڵنایەو دوەبەیتیەکاوباباتاهێری هەمەد٘انی بە زوانی هەورامی/کاکەوەلی فەتاحی،
[ چهارشنبه 12 دی 1397 ] [ 10:06 ق.ظ ] [ همایون محمدنژاد ]
کتێبوو:"درمنجلاب آزادگی"نویستەوخاتوو"مەریەم نیک ڕەوا"،ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب:"درمنجلاب آزادگی" نوشتە خانم "مریم نیک روا"،وارد بازار شد)

بە پاو هه‌واڵوو"هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'ی

کتێبوو :"درمنجلاب آزادگی"
نویستەوخاتوو"مەریەم نیک ڕەوا"
، ڕوانه‌و بازاری بی

**********************

بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،
 کتاب"درمنجلاب آزادگی"
نوشته خانم "مریم نیک روا"
وارد بازار شد)

هەورامان هانەبەرچەم


خلاصەای از کتاب"در منجلاب آزادگی...‍ 
کتاب "درمنجلاب آزادگی...
نویسندە: مریم نیک روا
محتوی: اجتماعی
نویسندە این کتاب را بهار 94 نوشتە و بنابر دلایلی چون مشکلات مادی، چاپ آن تاخیر داشتە و اکنون بە تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ بە چاپ رسیدە.
این کتاب موضوعاتی از مشکلات اجتماعی چون #تضاد طبقاتی، عدم امکانات رفاهی و آرامش روحی بە طور "مساوی در جامعە، بە زیر سوال رفتن اخلاقیات، فساد فکری و اداری، تبعیض جنسیت و....، عدم عدالت و ندای انسانیت و آزادگی و... را در بر می گیرد.
آدرس فروش کتاب: 1_ مجتمع تجاری کردستان. طبقه همکف. دنیای شلوار لقمان، پلاک 15 خود نویسندە شخصا آنجا حضور دارد.
2_ پاساژ عدالت، طبقە پایین، کتاب فروشی هرمس.بە پاو هه‌واڵوو"هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'ی

کتێبوو :"درمنجلاب آزادگی"
نویستەوخاتوو"مەریەم نیک ڕەوا"
، ڕوانه‌و بازاری بی

**********************

بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،
 کتاب"درمنجلاب آزادگی"
نوشته خانم "مریم نیک روا"
وارد بازار شد)

هەورامان هانەبەرچەم


خلاصەای از کتاب"در منجلاب آزادگی...‍ 
کتاب "درمنجلاب آزادگی...
نویسندە: مریم نیک روا
محتوی: اجتماعی
نویسندە این کتاب را بهار 94 نوشتە و بنابر دلایلی چون مشکلات مادی، چاپ آن تاخیر داشتە و اکنون بە تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ بە چاپ رسیدە.
این کتاب موضوعاتی از مشکلات اجتماعی چون #تضاد طبقاتی، عدم امکانات رفاهی و آرامش روحی بە طور "مساوی در جامعە، بە زیر سوال رفتن اخلاقیات، فساد فکری و اداری، تبعیض جنسیت و....، عدم عدالت و ندای انسانیت و آزادگی و... را در بر می گیرد.
آدرس فروش کتاب: 1_ مجتمع تجاری کردستان. طبقه همکف. دنیای شلوار لقمان، پلاک 15 خود نویسندە شخصا آنجا حضور دارد.
2_ پاساژ عدالت، طبقە پایین، کتاب فروشی هرمس.

برچسب ها: هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما، کتێبوو:"درمنجلاب آزادگی"نویستەوخاتوو"مەریەم نیک ڕەوا"، ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب:"درمنجلاب آزادگی" نوشتە خانم "مریم نیک روا"، وارد بازار شد)،
[ چهارشنبه 12 دی 1397 ] [ 10:04 ق.ظ ] [ همایون محمدنژاد ]
کتاب"باخوو دڵی"بە زودی روانە بازار کتاب می شود(کتێبوو"باخوودڵی"ئەپی زووانە ڕەوانەو بازاری بۆ)


کتێبوو:"باخوو دڵی"

نویستەوکاکەقەیۆم دانشوەر
*******

کتاب:"باخوو دڵی"

گردآورندە و مۇلف آقای قیوم دانشور

ویرایێش:کاکەعەبدوڵڵا حەبیبی و کاکە فەتحوڵڵا ڕەزایی
سەفحەئارایی تەرح و بەرگووجڵەدکەی: کاکەعەدنان مورادی 
۱۰٥ لاپەلێن/
ئێنتێشاراتوو ئارۆ پاوەی 
*******
باخوو دڵەکەیم  ڕۆو خەزانیشا
وەختوو خەزانوو دەر وەزانشا

خەزان هجووم ئاردٚ پەی هەنار و وەز
سوەیل  داش دیدٚەی نەونەمامی ڕەز

ڕەز دیدٚە ڕەشتەن بە سورمەی سوەیل
مەجنوون ئێنتێزار پەرێ کۆچی لەیل

یانێ های ئێڵاخ نیەن جای مەننەن
ئاڵشتە وارا تەمە داش بەننەن

با توجە بە گزارش#'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م''کتاب شعری "باخوو دڵی"بە زودی روانە بازار کتاب می شود.
این کتاب در۱۰٥صفحە نوشتەشدە و شعرهای آن کلاسیک بودە وتوسط آقایان عبداللە حبیبی وفتح اللە رضایی ویرایش شدە و صفحە آرایی ،طرح جو روبرگ جلدآن توسط آقای عدنان مرادی و ازسوی انتشارات"ئارۆ"شهر پاوە منتشر و چاپ می شود.
برچسب ها: هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما، کتاب"باخوو دڵی"بە زودی روانە بازار کتاب می شود(کتێبوو"باخوودڵی"ئەپی زووانە ڕەوانەو بازاری بۆ)،
[ یکشنبه 2 دی 1397 ] [ 10:08 ق.ظ ] [ همایون محمدنژاد ]

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ

کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی

ئه‌ژناسنای کتێبه‌کا؛نویسه‌را؛زانایا؛ژیرلاو؛پاڵپشتا زوان و ئه‌ده‌ب و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی

نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد

ئیمه‌یل:sina.mohamad@ymail.com

چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی ئادره‌سوو:

په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

http://haneberchem.mihanblog.com/

مدیروبلاگ :همایون محمدنژاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
p align="center">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی

قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزكد تاریخ قمری ، شمسی و میلادی به همراه مناسبت تماس با ما>