کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی ئه‌ژناسنای کتێبه‌کا؛نویسه‌را؛زانایا؛ژیرلاو؛پاڵپشتا زوان و ئه‌ده‌ب و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل:sina.mohamad@ymail.com چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی ئادره‌سوو: په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م http://haneberchem.mihanblog.com/ مدیروبلاگ :همایون محمدنژاد http://hawramanktab.mihanblog.com 2020-09-23T09:48:40+01:00 text/html 2020-02-22T07:47:53+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(12) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/512 <font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف (12)</font><br><br><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: justify;" align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8357741426/IMG_20190417_072051_339.jpg" alt="" align="bottom" width="570" vspace="0" hspace="0" height="805" border="0"></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div><div>&nbsp; &nbsp;ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</div><div>حاجی ئاغا</div><div>&nbsp; نویسەر:سادێق هەدایەت&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;هۆرگێڵنایەو: فەرشید شەریفی</div><div>&nbsp; &nbsp;ئێنتێشارات و وەڵاوگا: غەزەلنووسی شارووسلێمانی&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ</div><div>&nbsp; &nbsp; #چەمەکێش</div><div>&nbsp; &nbsp;نویسەر: بزورگ عەلەوی</div><div>&nbsp; &nbsp;هۆرگێڵنایەو: فەرشید شەریفی</div><div>&nbsp; &nbsp;ئێنتێشارات و وەڵاوگا: غەزەلنووسی شارووسلێمانی</div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8357741818/New_Doc_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B2_%DB%B1%DB%B1_1.jpg" alt="" align="bottom" width="444" vspace="0" hspace="0" height="636" border="0"></div></div><div><br></div><div>#مەمی ئالان بە هۆرامی</div></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">#مەم و زین بە زوانی هەورامی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">#کۆرتەباسێو سەروو ویەردەو شارووپاوەی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">میرزاخەڵکوو لۆڕێستانی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">۱۲٦٦ کۆچی مانگی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">نویسەر: #سدێق بابایی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برلین ئاڵمان</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp;۲٨٦لاپەلێن</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></span></font><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8355767826/IMG_20190324_050936_992.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div>&nbsp; <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دیوانوومەنسووری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دۆومین کتێبووکاکەمەنسوور سوهرابی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دیوانوو شاعێری وەش زەوق، کاک مەنسوور سوهرابی جە لاو چاپ و پەخشوو زایەڵەیەو، چاپ کریا و کەوت وەردەسوو هۆگراو شێعرێ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div>کتێبوو:"دیوانوو مەنسووری"نویستەوکاکەمەنسوور سوهرابی نژاد"ی ڕەوانەو بازاروو کتێبی بی</div><div><br></div><div>کتاب:"دیوانوو مەنسووری"نویسندە: آقای منصور سهرابی نژاد ،روانە بازار کتاب شد.</div><div><br></div><div>با توجە بە گزارش#'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'' کتاب: "دیوانوو مەنسووری" بە قلم آقای منصور&nbsp; سهرابی نژاد نوشتە شدەاست.این کتاب کە در۳٦۳صغحە نوشتە شدە، و طراح جلد آن آقای سعید سبحانی بودە و این کتاب توسط آقای رئوف محمودپور آمادە شدە و&nbsp; توسط انتشارات "زایەڵە"شهرمریوان منتشر شدەاست.</div><div><br></div><div>ازنکات مهم این دیوان و دیگر کتابشان "هەورەکۆ" این است کە آقای سهرابی نژاد کلاس ٦قدیم داشتە و با توجە بە استعداد و ذوق توانای شعری و تسلط بر آن اقدام بە نشر و کتابت کردەاند کە مایەی مباهات می باشد. نکتەی قابل توجە دیگر این است کە هزینە این دیوان و کتاب دیگرشان توسط فرزندشان آقای کوثر سهرابی نژاد، چاپ شدە کە بودن چنین فرزندانی مایەی افتخار هر خانوادە می باشد.</div><div><br></div><div>ضمنا" آقای منصور سهرابی نژاد متولد ۱۳۲۷ اهل روستای دزلی ،بخش (هورامان تخت) ازتوابع شهرستان سروآباد و سن ایشان۷۱سال می باشند .</div><div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8355398568/IMG_20190318_143331_102.jpg" alt="مامۆسامەڵڵابەهائەدین زاوەری" align="bottom" width="423" vspace="0" hspace="0" height="590" border="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="3" face="Mihan-Iransans">ژیوانامەو مامۆسامەڵڵابەهائەدین زاوەری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوکتورعومەر عەبدولعەزیز</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8355399226/IMG_20190318_143941_103.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">منی دڵ ناسکی شاعیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هۆرچنیاو تاقمێو جە شێعرەکاو مامۆساشاعێرەکا ئوستانووکوردەسانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">#هومایون موحەممەدنژاد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">#کولسووم عوسمان پوور</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8355396392/IMG_20190318_013223_408.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">زەردێ و پەسپەسەکۆڵێ ڕەشەکێ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فەرشید شەریفی</font></div> <br> </div></font></div> </div></div></div></div> </div><br> text/html 2020-01-13T19:53:20+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد کتاب "کناچێ نەتەرسە" وارد بازار کتاب شد(کتێبوو"کناچێ نەتەرسە"ڕەوانەو بازاروو کتێبی بی) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/511 <div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="4" face="Mihan-Iransans"><b>کتاب "کناچێ نەتەرسە" وارد بازار کتاب شد(کتێبوو"کناچێ نەتەرسە"ڕەوانەو بازاروو کتێبی بی)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">کناچێ نەتەرسە” ترجمه همایون محمدنژاد وارد بازار کتاب شد</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;خبرگزاری پاوەپرس“کناچێ نەتەرسە” ترجمه همایون محمدنژاد نویسنده و پژوهشگر هورامان وارد بازار کتاب شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">به گزارش خبرنگار پاوەپرس این کتاب ترجمەی کتاب فارسی “دخترشجاع” نوشتەی خانم رنگین دهقان(بانوهورامی) بودە کە آقای همایون محمدنژاد آن را بە زبان هورامی ترجمە کردەاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">این کتاب ۱۲ صفحە رنگی و موضوع داستان کودکانە هورامی بودە و ازسوی انتشارات “آوای آرامش” شهر کرج منتشر شدەاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">“کناچێ نەتەرسە” داستانی از روستای ژنین یکی از روستاهای منطقەی هورامان ژاورود از توابع شهرستان سروآباد را بە تصویر کشیدە است.</font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8385425518/IMG_20200113_221319_402.jpg" alt="" align="bottom" width="530" vspace="0" hspace="0" height="530" border="0"></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-11-20T19:50:49+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(11) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/510 <div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(11)</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s7.picofile.com/file/8389231126/IMG_20200225_084521_672.jpg" alt="" align="bottom" width="574" vspace="0" hspace="0" height="384" border="0"></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ڕوومەت؛ باقێو کوڵەداستانێ بە قەڵەموو ڕەئووف مەحموودپووری، چی ڕوانە جەلاو چاپ و پەخشوو زایەڵەیۆ گنا وەروو دەسوو هۆگراو ئەدەبیاتی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8387632192/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B2%DB%B0%DB%B7.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">ئەسڵ و فەرعوو دینی</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">بەهەشت و جەهەننەم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">مامۆسامەڵڵاڕەئووف عەزیزی(کەماڵایی)</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8387704592/IMG_20200210_000631_466.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سەربوردێکی هەورامان،سەردانێکی تەوێڵە</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>عەبدوڕەزاق عەبدوڕەحمان موحەممەد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بە پاو هەواڵوو کاکەکوورش ئەمینی پەی هەورامان هانەبەرچەم"ی:دیوانوو «سه‌یدی هه‌ورامی» ڕەوانەو بازاروو کتێبی بی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دماو یه‌ک ساڵ ماتڵیه‌ره‌، دیوانوو «سه‌یدی هه‌ورامی» جه‌ لاو ئێنتێشاراتوو کوردستانیه‌وه‌ چاپ بی و ئاما دلێو کتێبخانه‌و هه‌ورامانی.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئی دیوانه‌ که‌ جه 654 لاپه‌لێنه‌ چاپ بیه‌ن، سه‌رجه‌موو ئا شێعراو مامۆساسه‌یدیه‌ گێرۆنه‌ وه‌ر که‌ تا ئیسه‌ دلێو نوسخه‌خه‌تیه‌کانه‌ یۆزیاینێوه‌.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جه‌ وه‌ڵینه‌و ئی دیوانیه‌نه‌ که‌ نزیک به‌ 200 لاپه‌لان سه‌روو ئی بابه‌تا باس کریان:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سه‌یدی کێ بیه‌ن؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سه‌یدی یۆ یام دوێ؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شه‌جه‌ره‌نامه‌و سه‌یدی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سه‌یدی پێسه‌و مه‌ڵڵایوی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">زوانی شێعریو سه‌یدی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سه‌یدی و عه‌شق و وه‌شه‌ویسی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">یاگێو سه‌یدی جه‌ ئه‌ده‌بیاتوو هه‌ورامانیه‌نه‌&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">و...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دلێو ئی دیوانیه‌نه‌ 111 پارچه‌ شێعرێ ئاماینێ و به‌ هه‌ورامی شه‌رحه ‌ کریاینێ که‌ 38 پارچه‌ شێعرێشا وه‌ڵته‌ر چاپێ نه‌کریانێ و دلێو ئا دیوانیه‌نه‌ که‌ بازاره‌نه‌ هه‌ن، نیه‌نێ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئومێدواره‌نا هه‌رمانه‌و دیوانوو سه‌یدی به‌ دڵوو وانه‌ره‌ وه‌شه‌ویسه‌ هه‌ورامیه‌کا بۆ و تاوابۆم هه‌نگامێوه‌ هه‌رچن گولالێ په‌ی خزمه‌ت به‌ زوان و فه‌رهه‌نگیما هۆرگێروو.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8387629450/IMG_20200209_145236_210.jpg" alt="" align="bottom" width="526" vspace="0" hspace="0" height="368" border="0"></div><div style="text-align: justify;"><br></div> <br> <br></div> text/html 2019-03-04T06:54:59+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۱۰) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/509 <div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۱۰)</b></font></div><div><div><br><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نام کتاب:کافه جیغ" <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نویسندە:بهنام کسب پرست</font></div><br><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کتابی شامل دلنوشته‌های، شاعران و نویسندگان جوان کشور .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">(گلچینی از برترین دلنوشته های معاصر ایران)&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این کتاب گلچینی از برترین دلنوشته های معاصر ایران است که به همت بهنام کسب پرست گردآوری و چاپ شده است.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این مجموعه با هدف در اختیار قرار دادن فضای لازم برای شاعران و نویسندگان جوان در ۹۵ صفحه تشکیل نام انتشارات:نشر ارشدان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;از نوشتەهای خانم اسرا&nbsp; ازکات اهل روستای زوم مقیم شهر پاوە دراین کتاب وجود دارد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">گفتی‌است اثر دیگری از خانم ازکات چندی پیش، در کتابی تحت عنوان از "ویترین کتابخانه تا خیابان بارانی" که مجموعه‌ ای از داستان کوتاه نویسندگان نوجوان کشور بود به چاپ رسید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">‍&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div></div><div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354006192/IMG_20190304_042432_510.jpg" alt="" align="bottom" width="447" vspace="0" hspace="0" height="447" border="0"></div><div><br></div><div><br></div></div><div><br></div> text/html 2019-03-04T06:53:50+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد دانشمند هورامانی برنده جایزه نوبل ایران شد دانشمند هورامانی برنده جایزه نوبل ایران شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/508 <div class="TPost"> <div class="TPost2"> <u><font face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/post/2258">دانشمند هورامانی برنده جایزه نوبل ایران شد</a></b></font></u></div></div><u><font face="Mihan-Iransans"> </font></u><div style="text-align: justify;"><u><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">دانشمند هورامانی برنده جایزه نوبل ایران شد</font></u></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بە گزارش "هەورامان هانەبەرچەم"صائب احمدی اهل شهرنودشە هورامان ازتوابع شهرستان پاوە در استان کرمانشاە دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی Ph.D رشته مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران موفق به دریافت&nbsp; جایزه بنیاد البرز (معادل نوبل ایرانی)&nbsp; شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این مراسم از ۵۹ نخبه برتر کشور شامل پنج دانشمند، چهار مخترع، ۱۰ دانشجوی علوم پزشکی، ۳۰ دانشجوی علوم پایه، انسانی و مهندسی و ۱۰ طلبه علوم دینی با اهدای جوایزی نفیس تجلیل شد.</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354087768/IMG_20190304_221623_423.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div> <br><br> text/html 2019-03-01T06:51:38+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد تجلیل و پاسداشت فیلمسازهورامان/آقای پرویز رستمی/بەرنامەو قەد٘رگێرتەی جە فیلمسازووهەورامانی کاکە "پەرویز روستەمی" http://hawramanktab.mihanblog.com/post/507 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تجلیل و پاسداشت فیلمسازهورامان/آقای پرویز رستمی/بەرنامەو قەد٘رگێرتەی جە فیلمسازووهەورامانی کاکە "پەرویز روستەمی"</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div style="font-weight: bold; text-align: center;">بەرنامەو قەد٘رگێرتەی&nbsp;</div><div style="font-weight: bold; text-align: center;">جە فیلمسازووهەورامانی</div><div style="font-weight: bold; text-align: center;">کاکە "پەرویز روستەمی"</div><div style="font-weight: bold; text-align: center;">ڕۆ:پەنج شەمەی</div><div style="font-weight: bold; text-align: center;">۲۳سیاوکاموو۱۳۹۷</div><div style="font-weight: bold; text-align: center;">یاگێ:شارووسنەی</div><div style="font-weight: bold; text-align: center;">زانشتگاو کوردەسانی</div><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style=""><b>برنامەی#تجلیل و پاسداشت فیلمساز هورامان: آقای پرویز رستمی بە ساعت:۱٤تا۱۹/سنندج:دانشگاە کردستان #روز وتاریخ:پنج شنبە۲۳ـ۱۲ـ۱۳۹۷ تغییر کرد</b><b>‍&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></div></div></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8353767726/IMG_20190301_190753_825.jpg" alt="" align="bottom" width="390" vspace="0" hspace="0" height="511" border="0"></font></div> text/html 2019-02-23T06:49:12+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۹) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/505 <div style="text-align: center;" align="right"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۹)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">‍&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بە گزارش وبلاگ فرهنگ،تاریخی،ئەدەبی "هەورامان هانەبەرچەم"کتاب علمی و آموزشی"آموزش سادە وکاربردی زبان عربی،ویژە داوطلبان کنکور(فن ترجمه)به قلم آقای #محمود قاسمی، اهل شهرهورامان تخت،دارای کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عرب و مدرس آموزشگاهای دولتی و غیر دولتی تهران در ۱۱۲صفحە چاپ و منتشر شد. به محض قرار گرفتن در غرفه‌ی کتابفروشیها اطلاع رسانی می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div>‍ ‍ ‍ ‍ http://haneberchem.mihanblog.com/post/2244</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;">#ناموو کتێبی:محمدامین(ص)بە زوانی هەورامی</div><div style="text-align: center;">#نویسەر:میرزای هەورامی</div><div style="text-align: center;">لاپەلێ:٨۰۰</div><div style="text-align: center;">#ئێنتێشارات و وەڵاوگەو: کردستان(شارووسنەی)</div></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">‍&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8353189218/IMG_20190223_154124_770.jpg" alt="" align="bottom" width="491" vspace="0" hspace="0" height="553" border="0"></div> text/html 2019-02-22T06:50:15+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد همایش علمی بزرگداشت عالم و عارف بزرگ هورامان ملابهاءالدین امام دزآوری(زاوەری)درشهر مریوان برگزار می شود(هەمایێشووزانشتیو قەد٘رگێرتەی جە زانا و خود٘ائەژناسی گەورەوهەورامانی مامۆسامەڵڵابەهائەدین ئێمام زاوەری جە شاروو مەریوانی ملۆ ڕاوە) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/506 <div align="justify"><font color="#333399" size="3" face="Mihan-Iransans">همایش علمی بزرگداشت عالم و عارف بزرگ هورامان ملابهاءالدین امام دزآوری(زاوەری)</font><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; ">در</span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; ">شهر مریوان برگزار می شود</span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; ">(هەمایێشووزانشتیو قەد٘رگێرتەی جە زانا و خود٘ائەژناسی گە</span><font color="#333399" size="3" face="Mihan-Iransans">ورەوهەورامانی ما</font><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; ">مۆسامەڵڵابەهائەدین ئێمام زاوەری&nbsp;</span><font color="#333399" size="3" face="Mihan-Iransans">جە شاروو مەریوانی ملۆ ڕاوە)</font></div><div><font color="#333399" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font color="#333399" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8353821434/IMG_20190302_125136_583.jpg" alt="" align="bottom" width="511" vspace="0" hspace="0" height="714" border="0"></div><div style="text-align: center; "><br></div><div><br></div><div><font color="#333399" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8353050850/IMG_20190219_142007_202.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" align="bottom" width="524" vspace="0" hspace="0" height="822" border="0"></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بە پاو هەواڵوو پەلیانەو"هەورامان هانەبەرچەمی هە</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; ">مایێشوو مامۆسامەڵڵابەهائەدین ئێمام زاوەری جە شاروو مەریوانی ملۆ ڕاوە</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; ">پەیاموو دەبیڕوو هەمایێشی پەی خڵکوو دەگاوزاوەری:</span></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سڵام خزمەتوو هاموەڵاتیەکاما جە هەر یاگێوە هەندێ&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">پەی فرەتەر ئەژناسنای مامۆسامەڵڵابەهائەدین ئێمام زاوەری یۆ جە مامۆساپایەبەرزەکاوهەورامانی کە پەی دەگاکێما یاگێ فەخر و شانازیا،جە ڕۆ۲۰مانگەو سیاوکامی(ئەسفەند)۱۳۹۷هەمایێشێو جە لاو زانشتگاو پەیام نوورۆ مەریوانی ملۆ ڕاوە.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بەیدێ با گردیما پێوەره پەی ئی هەرمانێ قۆڵێ هۆر ماڵمێ و پەی فرەتەر ئەژناسنای گەورەپیاو وەڵاتەکەیما هەنگامێ عالێ هۆرگێرمێ و ئەنداماو هەمایێشەکەی و بە ڕاوبەڕاو زانشتگای یارد٘ی بدەیمێ.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">چەنی وەشەویسی و حورمەتیم/هومایون موحەممەدنژاد</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">***********</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بە گزارش وبلاگ هەورامان هانەبەرچەم"همایش ملابهاءالدین امام دزآوری(زاوەری) در۲۰اسفند۱۳۹۷ در مریوان برگزار می شود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آقای همایون محمدنژاد نویسندە و پژوهشگر هورامان و دبیر این همایش :</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">همایش علمی بزرگداشت عالم و عارف بزرگ هورامان ملابهاءالدین امام دزآوری (زاوەری) در شهرمریوان برگزار می شود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این همایش کە با حضور عالمان، اندیشمندان و پژوهشگران هورامان و کردستان برگزار می شود ،شخصیت علمی و عرفانی ملابهاءالدین دزآوری و خدمات ایشان مورد بررسی قرار می گیرد .</font></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">پیام آقای همایون محمدنژاد</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">خطاب بە اهالی محترم روستای زاوەر(دزآور)</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سلام خدمت اهالی محترم روستای زاوەر(دزآور) در هر جایی کە هستید</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای بهتر شناساندن ملابهاءالدین امام دزآوری (زاوەری) یکی از استادان بلندپایە هورامان کە برای روستایمان مایەی مباهات و افتخار بودە در روز دوشنبە۲۰اسفندماە ۱۳۹۷ همایشی از طرف دانشگاە پیام نور مریوان برگزار می شود.</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; ">بیایید همگی و با اتحاد برای این همایش آستین ها را بالا زدە و برای شناساندن این مرد بزرگ روستا قدمهای محکم و خوبی برداریم و برگزارکنندگان و اعضای همایش را یاری دهیم.</span></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با احترام وارادت/همایون محمدنژاد&nbsp;&nbsp;</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div><div>همایش علمی بزرگداشت عالم و عارف بزرگ هورامان</div><div>ملابهاءالدین امام (دزآوری)</div><div>باحضور عالمان،اندیشمندان وپژوهشگران</div><div>زمان: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷</div><div>مکان: دانشگاه پیام نور مرکز مریوان</div><div>سالن ماموستاقانع</div><div>ساعت ۱۴ الی ۱۷ بعدازظهر</div><div>حضور در همایش برای عموم آزاد است</div></div></font></div> text/html 2019-02-14T06:46:32+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی آقای دكترخبات خدری جوان هورامانی و کشف داروهای جدیدی در ارتباط با کبد،پوکی استخوان و آرتروز http://hawramanktab.mihanblog.com/post/504 <div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>معرفی آقای دكترخبات&nbsp; خدری جوان هورامانی و کشف داروهای جدیدی در ارتباط با کبد،پوکی استخوان و آرتروز&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8352301068/IMG_20190215_092327_294.jpg" alt="" align="bottom" width="526" vspace="0" hspace="0" height="526" border="0"></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با توجە بە گزارش <font color="#000099">هەورامان هانەبەرچەم</font>"آقای دكترخبات خدری مخترع جوان اهل روستای دمیو(دەمەیەو) منطقەی هورامان تخت از توابع شهرستان سروآباد موفق به کشف ۳دارو برای رفع مشكلات كبدی ، پوكی استخوان‌ ، آرتروز و همچنین&nbsp; پروستات شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای این‌داروها:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">١-مدال طلای كشور آلمان برای داروی كبد در نمایشگاه بین المللی 2017 گرفت</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">٢- مدال نقره در نمایشگاه بین المللی كشور تركیه برای پوكی استخوان و كبد&nbsp; در سال 2018 را دریافت کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">٣ ۱مدال نقره و ۱مدال برنز در نمایشگاه بین المللی كشور كویت برای پوكی استخوان و آرتروز و پروستات در سال 2019 دریافت کردەاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">٤ـ کسب مدال برنز کشور تایوان بە خاطر داروی پروستات در سال2017</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">٥ـ کسب دیپلم افتخار از کشور کرە جنوبی بە خاطر داروی مشکلات کبدی درسال 2019</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352872084/IMG_20190220_180359_971.jpg" alt="" align="bottom" width="403" vspace="0" hspace="0" height="403" border="0"></div> text/html 2019-02-07T06:43:05+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد چکیاره‌و په‌سه‌ن کریایەو په‌یجۈرێو د. مه‌هدی سه‌جادی به نامێو(جای‌نام‌شناسی در کردستان و فرضیه ادموندز- مکنزی) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/503 <div><font color="#3333ff" size="3" face="Mihan-Iransans">چکیاره‌و&nbsp; په‌سه‌ن&nbsp; کریایەو&nbsp; په‌یجۈرێو د. مه‌هدی&nbsp; سه‌جادی به&nbsp; نامێو(جای‌نام‌شناسی در کردستان و فرضیه ادموندز- مکنزی)&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8351703726/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" width="176" vspace="0" hspace="0" height="242" border="0"></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌&nbsp; کلیک که‌ردێ:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></font></div></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">http://s8.picofile.com/file/8351683800/File_2019272326422.pdf.html</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">http://s9.picofile.com/file/8351698926/File_2019272347222.pdf.html</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8351683768/IMG_20190209_091418_575.jpg" alt="" align="bottom" width="425" vspace="0" hspace="0" height="282" border="0"></div> <br>