کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی ئه‌ژناسنای کتێبه‌کا؛نویسه‌را؛زانایا؛ژیرلاو؛پاڵپشتا زوان و ئه‌ده‌ب و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل:sina.mohamad@ymail.com چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی ئادره‌سوو: په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م http://haneberchem.mihanblog.com/ مدیروبلاگ :همایون محمدنژاد http://hawramanktab.mihanblog.com 2018-08-18T19:07:22+01:00 text/html 2018-07-06T13:55:17+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد ماهنامه سخن(ویژه نامه داستان و سروده کوردستان) به زودی منتشر می شود http://hawramanktab.mihanblog.com/post/483 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8331294026/photo_2018_07_09_00_11_51.jpg" alt="ماهنامه سخن" width="389" vspace="0" hspace="0" height="389" border="0" align="bottom"></b></font></b></font></font></b></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>ماهنامه سخن</b></font>(</b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b>ویژه نامه داستان و سروده کوردستان) به زودی منتشر می شود<br></b></font></font></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>ماهنامه سخن</b></font>؛</b></font>ویژه نامه داستان و سروده کوردستان در سراسر کشور منتشر می شود</b></font></font><br><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;">باتوجه به اعلام آقای محمدرضا کلهر نویسندە و شاعر توانا به</span> </font><font size="4" face="Mihan-Iransans">'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="direction: rtl;"></span>'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>'</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>به زودی </b></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>ماهنامه سخن(ویژه نامه داستان و سروده کوردستان)</b></font>در سراسر کشور و نیز استان‌های کوردنشین توزیع و منتشر می‌شود. در ضمن نمونەای از نوشتەها </b></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>،</b></font>اشعار نو و کتاب های <font color="#000099">آقای همایون محمدنژاد </font>، در این ماهنامە منتشر شدەاست.</b></font></div><div><br></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>ماهنامه سخن؛ویژه نامه داستان و سروده کوردستان</b></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><a href="http://b2n.ir/7794" target="_blank">روزنه‌ای به زیبایی‌های اورامان</a>http://b2n.ir/7794</b></font></div><div><br></div><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8331261842/photo_2018_07_08_16_59_06.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="435" vspace="0" hspace="0" height="625" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-07-06T13:51:48+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد انتشار کتاب شعر ” خامه و خیال ” کاری از ۹ شاعر هورامان http://hawramanktab.mihanblog.com/post/482 <div align="center">&nbsp; <b><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8331268568/photo_2018_07_08_18_20_16.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="452" vspace="0" hspace="0" height="308" border="0" align="bottom"></font></font></span></font></font></b></div><div><b><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></span></font></font></b></div><div><b><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">انتشار کتاب شعر ” خامه و خیال ” کاری از ۹ شاعر هورامان</font></font></span></font></font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە گزارش&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بنا به اطلاع رسانی مدیر</font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans">عامل موسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان از از انتشار کتاب شعر ” خامه و خیال ” کاری از ۹ شاعر هورامان خبر داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><br><div align="left"><font size="3" color="#000066"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s4.picofile.com/file/7923265264/210.jpg" alt="هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م " width="124" vspace="0" hspace="0" height="143" border="0" align="bottom"></font></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ابراهیم شمس دراین راستا تصریح نمود:کتاب (خامه و خیال) مجموعه غزلهای ۹ نفر از شاعران هورامان آقایان (فیصل هدایتی، سعدی غریبی، فریدون بهرامی، حکمت محمدی، جمال قادرپور، یاسر رشیدی، بهروز محمدپور، عباس غریبی و حافظ احمدی) با تدوین عبدالله حبیبی و با همت صندوق واران وابسته به موسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان در ۴۱۰ صفحه قطع وزیری توسط انتشارات زایله چاپ و وارد بازار فروش گردید.<br>وی افزود : این اثر گرانبها اولین کتاب چاپ شده از سری کتابهایی است که به منظور توسعه بخشیدن به کتابخانه هورامان توسط موسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان گردآوری، چاپ و منتشر شده است.<br></font></div><div style="text-align: justify;"><br><div align="center">&nbsp; <br><div align="left"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><img src="http://www.salampaveh.ir/wp-content/uploads/2015/04/نسیم-فرهنگ-400x300.jpg" alt="" width="289" vspace="0" hspace="0" height="168" border="0" align="absmiddle"></font></b></div></div></div> text/html 2018-06-09T02:09:46+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(8) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/481 <div align="center"><div align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(8) </font></b></font><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8328789500/IMG_20180608_200320_454.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="456" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">تیتیل و بیبیل</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسنده :فتح الله رضایی</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp; نویسه‌ر</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">:<font face="Mihan-Iransans">فەتحوڵڵا ڕەزایی&nbsp;</font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; <br></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"> </font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></b></div><div align="center"><div align="left"><font size="3"><font size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248384418/کاکه_فه‌تحۆڵڵا_ره‌زایی.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div></div><div align="center"><br><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328789918/۲۰۱۸۰۶۰۵_۲۳۳۵۲۴.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" width="439" vspace="0" hspace="0" height="616" border="0" align="bottom"></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">بازتاب باورها واساطیر آیین میترایی در آیین ایزدی</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسنده :دکترسامان رحمان زاده</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></b><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسه‌ر:</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">دوکتور سامان ڕەحمان زاده</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></b></div></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-05-27T10:16:41+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(7) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/480 <div align="justify"><div align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(7) </font></b></font><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8327514184/resid_730x491.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="400" vspace="0" hspace="0" height="268" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسنده :رشید هه‌ورامی</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">نویسه‌ر:</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">رە</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></span></font>شید هه‌ورامی</font></font></font></span></font></font></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br></div><div align="center"><br><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8327511326/IMG_0274_320x220.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" width="411" vspace="0" hspace="0" height="282" border="0" align="bottom"></div><div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">رازوانی </font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">هه‌ورامی </font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسنده :هیوا محمودی</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></b><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">نویسه‌ر:</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">هیوا مەحموودی</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></b></div></div></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">کتیٛبو ڕازوانی هەورامی&nbsp; چاپ کریا </font></b><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">ڕازوانی هەورامی کتیٛبێوی تازە پەی کتیٛبیانەو هەورامانی</font></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;ئاروٙ جمعە&nbsp; 25/5/2018&nbsp; کیٛبو ڕازوانی هەورامی بە وەشحاڵیوە چیرو چاپینە تەمامیا ، پی زووانیە گنوٙ وەرەچەمو وانەرەکاش ، ئی کتیٛبە&nbsp; " 365 " لا پەلیٛ&nbsp; قەوارەی گەورەی " A4 " ەن ،&nbsp;&nbsp; موٙڵەتو سپارایش جە یانەو کتیٛبە گردینیەکا سلیٛمانینە دریان پەنە&nbsp; بە ژمارە " 1298 "&nbsp; چاپخانەو پیرە مێردو هەڵەبجەینە چاپ کریان و&nbsp;&nbsp; ماموٙسا هیوا مەحمودی&nbsp; وناران . </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">ڕازوانی هەورامی کتیٛبێوەن پەی کتیٛبیانەو هەورامانی&nbsp; فرە پەنە وازەن ، بە زوانی شیرینی هەورامی نویسیان ، ئومیٛڎ وارنا&nbsp; یاگەگیر بوٙ و بتاووٙ نەخشیٛوی دیارش بوٙنە&nbsp; پەی ئەوە ژیونای زوانەکەیما .</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">دماو ماوە زیاتەر جە چوار مانگا نویستەی سەرەمڕەی و&nbsp; لوایۆ پۆرەیش و هەڵەچنی و ئیجا ونارایش ، بەهەر حاڵێ بی&nbsp; چاپم کەرد ، سپاس گوزارو خوای گەورەینا هەکە تەوانایش دانی پەنە بنویسوش و چاپش بکەروو .</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;ڕازوانی هەورامی جە&nbsp; نوٙ&nbsp; لیٛژا " بەشا "&nbsp; دروسبیەن&nbsp; :</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;لیٛژەی یڤەم: چنڎ باسیٛوەنیٛ سەرو ئەلفوبیٛ هەورامی و&nbsp; واتیٛ&nbsp; و جۆرەکاو واتیٛ و&nbsp; ڕستە " بنجوٙک " جۆرەکاو ڕستەی و&nbsp; بکەرو وەرکار ،،،،، </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیٛژەی دڤەم : ئامرازەکیٛ زوانی هەورامینە ،&nbsp; تا ئایاگیٛ تاوابوٙما نامیٛما بەردیٛنیٛو باسما کەردیٛنیٛ&nbsp;&nbsp; </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;لیٛژەی یەرەم&nbsp; چەمە / چاوگ/ مصدر</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیٛژەی چوارەم&nbsp; :&nbsp; کردە _ کار _ هەرمانە&nbsp; / کردار</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیٛژەی&nbsp; پەنجەم :&nbsp; نامیٛ </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیٛژەی ششەم : یاگە نامیٛ / جێناو / ضمیر </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیٛژەی ‌حەوتەم : یاوەرنامیٛ / ئاوەڵناو / سیفە </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیٛژەی هەشتەم&nbsp; : یاوەر کردە / ئاوەڵکار / ظرف</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">لیٛژەی نوٙیەم : ژمارە / العدد </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; یاگیٛ ستایشن چیٛگەنە&nbsp; باسو ماموٙسا جەمال بێداری کەرو ، چوون کتبو ڕازوانەکەو ئاڎی هاندەری یڤەمم بیٛ تا منیچ دەس پەنەکەرونە .</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئاوات وازو ئی کتیٛبە&nbsp; بوٙ بە سەرچەمە پەی ئەوە ژیونای زوانەکەیما بە شێوێ زانستی ، هەرپاسە بوٙ&nbsp; بە یاگیٛ واتو واچی و&nbsp; مشتو مڕی برایانەو هەورامیەکا&nbsp; هەتا پیٛوەرە کەمو کوڵیەکاش&nbsp; چارەسەر بکەرمیٛ و چاپە دمایینەکانە زەریفتەرو دوٙڵەمەند تەرش بکەرمیٛ .</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; بنویسو کتیٛبەکەی&nbsp; د.ناجح گوڵپی 25/5/2018 ی</font></div> text/html 2018-05-22T08:15:18+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' بنابە گزارش دەنگی نوریاو دیوان اشعار"حەسرەتوو دلی"آقای عثمان رحیمی چاپ و روانه بازار شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/479 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8327308300/IMG_20180524_123218_080.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="219" vspace="0" hspace="0" height="292" border="0" align="bottom"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8327308368/IMG_20180524_123214_385.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="221" vspace="0" hspace="0" height="295" border="0" align="bottom"></span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><font color="#000099">بە گزارش''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'بنابە گزارش دەنگی نوریاو</font></span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><font color="#000099"> دیوان اشعار"حەسرەتوو دلی"آقای عثمان رحیمی چاپ و روانه بازار شد</font><br></span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><br></span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;">بە&nbsp;</span>گزارش&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="direction: rtl;"></span>'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>'</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بنابە گزارش دەنگی نوریاو دیوان اشعار</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">"<font color="#000099">حەسرەتوو دلی</font>"عثمان رحیمی چاپ و روانه بازار شد</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دەنگی نوریاو: کتاب "حەسرەتوو دلی" اثر شاعر خوش قریحه عثمان رحیمی به زیور طبع آراسته و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">انتشارات شیخی سنندج این کتاب را در قطع وزیری و ۲۶۴ صفحه با موضوع شعر اورامی چاپ و روانه ویترین کتاب فروشی ها نموده است.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">عثمان رحیمی از اهالی هجیج ساکن پاوه و بازنشسته تامین اجتماعی می باشد و در کتاب فوق به موضوعات متنوعی از جمله مذهب و عرفان و وصف طبیعت و آداب و رسوم و مناسبتهای تاریخی و محلی پرداخته است.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هجیج روستایی کهن و اصیل در قلب کوه های اورامانات است. طبیعت زیبا و خروش رودخانه سیروان و نوای مناجات زوار امامزاده عبدالله (کوسه هجیج ) نمادهای برجسته این دیار می باشد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">رنج و سختکوشی این مردمان برای کسب روزی حلال در هنرهای دستی و گیوه بافی و کارگری متجلی شده است.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کتاب اشعار عثمان رحیمی همچون آیینه شفاف و صادقانه تاریخ و فرهنگ اورامان بە ویژه هجیج را منعکس می کند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ویژگی ممتاز این کتاب در عین رعایت رئالیسم و واقعگرایی ساده گویی و ارتباط صمیمانه با مخاطب عام است.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">عثمان رحیمی زندگی دشواری داشته و برای امرار معاش دشواریها و غربتها را بە جان خریده و در اشعارش در عین وصف طبیعت رنگین هجیج از ناملایمات روزگار و رنج های مردمش برای زیستن و کسب روزی شکایت می کند.</font></div> text/html 2018-05-20T14:12:17+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' کتاب جدیددکترحسام ملکی به نام"جغرافیای مریوان"از سوی انتشارات "ئەوین"مریوان وارد بازار کتاب شد. http://hawramanktab.mihanblog.com/post/478 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8326958800/IMG_20180520_163927_316.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" align="bottom" width="411" vspace="0" border="0" hspace="0" height="504"></div><div><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><br></span></font></font></div><div><div align="justify"><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">گزارش&nbsp;</span></font></font><font style="text-align: justify;" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'<font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span></font></span></font><font face="Mihan-Iransans"><font style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="direction: rtl;"></span></span></font></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>' </span></font></font></font><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کتاب جدیددکترحسام ملکی به نام"<font color="#000099">جغرافیای</font></span><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><font color="#000099">&nbsp;مریوان</font>"از سوی انتشارات "ئەوین"مریوان وارد بازار کتاب شد.&nbsp;</span></div><div><div align="justify"><br></div><div><div align="justify"><font style="text-align: justify;" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><div>خمیر مایه کتاب جغرافیای مریوان حاصل تلاش های بی وقفه مؤلف درمطالعات میدانی و مطالعات کتابخانه ایی(در سطح لوکال) از سال 88 تا ابتدای سال 97 می باشد. این کتاب در دو فصل تنظیم شده است:</div></font></font></font></div><div align="center"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"></span></font></font></b></span></font></div><div align="right"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"></span></font></font></b></span></font><br></div></div> </div> </div> text/html 2018-05-20T14:10:34+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد بە پاو هەواڵوو ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'ی کتێبی تازەو کاکەمەهدی سەنەندەجی به نامێ"شۆن وبەر،ئاسانە" ئاما دلێ بازاروو کتێبی(کتاب جدید آقای مهدی سنندجی بە نام"شۆن و بەر،ئاسانە"وارد بازار کتاب شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/477 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8326988900/IMG_20180520_145236_258.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" align="bottom" width="347" vspace="0" border="0" hspace="0" height="238"></div><div align="justify"><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە پاو هەواڵوو</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">&nbsp;</span></font></font><font style="text-align: justify;" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'<font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span></font></span></font><font face="Mihan-Iransans"><font style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="direction: rtl;"></span></span></font></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font></span></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify;">'ی کتێبی تازەو کاکە#مەهدی سەنەندەجی</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify;"><font size="3"><b>(هه‌وار) </b></font> به نامێ#شۆن وبەر،ئاسانە ئاما دلێ بازاروو کتێبی....</span></div> <div align="justify"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify;"><br></span></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بنا بە گزارش</span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></span></span></span></font></font>'</span><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span></font></span></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt; direction: rtl;"></span></span></font></font></span></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif; font-size: 16pt;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif; font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>' کتاب جدید آقای مهدی سنندجی</span></font></font></span></span></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif; font-size: 16pt;"><font size="3"><b>(هه‌وار)</b></font>بە نام"شۆن و بەر، ئاسانە"وارد بازار کتاب شد</span></font></font></span></span></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif; font-size: 16pt;"></span></font></font></span></span></font></font></div><div align="left"><img src="http://s3.picofile.com/file/8209272218/Capture.PNG" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></div> text/html 2018-04-23T21:06:31+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(6) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/476 <div align="right"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(6) </font></b></font><br></div><div align="center"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">بە گزارش </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font></font><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف منتشر شدند</font></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8324539650/photo_2018_04_25_00_59_51.jpg" alt=" هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="291" align="bottom" width="450" vspace="0" border="0"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>تاریخ سیاسی اجتماعی رزاو </b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">(از عصر قاجارتا پهلوی دوم)</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :مختار اسلامی</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات زایەڵە</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مریوان)</font></font></font></b><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8324539926/photo_2018_04_25_01_11_16.jpg" alt=" هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="310" align="bottom" width="446" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>زریبار </b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">(از عصر قاجارتا پهلوی دوم)</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسندگان :وریا حیدری و اقبال رحمانی</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات زایەڵە</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مریوان)</font></font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324540718/photo_2018_04_25_01_31_18.jpg" alt="" hspace="0" height="555" align="bottom" width="417" vspace="0" border="0"></font></font></font></b><br><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b>عقید</b></font></font></font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000"><b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ەی</font></font></b></font></font></b> کوردی</b></font></font></font></font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :شیخ مولانا بیاره</font></font></b></font></font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">تدوین وآماده کردن :ملایونس ویسی</font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ربانی</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مریوان)</font></font></font></b></font></font></font></b></div> text/html 2018-03-29T21:21:17+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد ملاعلی اکبری احمدی شاعر وعارف اهل سرهویه هورامان ژاورود http://hawramanktab.mihanblog.com/post/475 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099">&nbsp;ملاعلی اکبری احمدی شاعر وعارف اهل سرهویه هورامان ژاورود<br></font></font><div align="left"><img src="http://s8.picofile.com/file/8322839400/photo_2018_04_03_01_51_38.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="427" align="bottom" width="321" vspace="0" border="0"></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099">ملاعلی اکبری احمدی</font>،سرهویە،عارف و شاعرنامداردرسال1304در روستای سرهویه درژاورودکلاترزان زاده شده و با کسب دانش نزداساتید سیدعنایت الله حسینی هویه و ملامحمدصادق اویهنگی به درجه ملایی رسیده ودرکنارکارباغداری وارتباط خوب بامردم امورامامت جمعه ومسائل ٱیینی روستای سرهویه راانجام داده وبیش از25سال امام جمعه سرهویه بوده ودرکنارامورآیینی درسرایش شعر طبعی ظریف و پراحساسی داشته و اشعاری درمسائل،اجتماعی،آیینی و اخلاقی سروده که در سال 1382توسط اینجانب جمع آوری وتنظیم وصفحەآرایی شد وچاپ گردید که مورداستقبال مردم روستاهاوشهرهای سنندج،مریوان، سروآباد و...قرار گرفت. کتاب چاپ شده ایشان به اسم،بەرزی شانشین است. مامۆساملاعلی اکبراحمدی درسال 1375 به دیارحق شتافته است.</font><br></div><br> text/html 2018-03-14T20:16:45+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد کتێب شێعروو"ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ" کاکەجوانمیرخووند(کۆساڵان)،ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب شعری"ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ" آقای جوانمیرخووند(کۆساڵان) ، وارد بازار شد) هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م http://hawramanktab.mihanblog.com/post/474 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8321731834/photo_2018_03_14_23_38_12.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="322" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0"></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">جوانمیرخوند(کۆساڵان)</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسه‌ر:جوانمیرخووند(کۆساڵان)</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئەوین</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مریوان)</font></font></font></b><br></div><br><div align="center"><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><b>کتێب </b></b><b><b><b>شێعروو</b></b>"</b><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ</span><b>" کاکەجوانمیرخووند(کۆساڵان)،ڕوانه‌و بازاری بی</b></font></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033">بە پاو هه‌واڵوو په‌لیانه‌و</font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033"><font color="#660000"><font color="#330033"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></a></span>'</span>،</span></font></font><font color="#660000">ی کتێب</font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033"><font color="#660000"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><b><b>شێعرو</b></b></b></font>و</font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">"</font><font color="#cc0000">چریکەی ئەهوورایی (گورانیێ هەورامیێ)</font><font color="#660000">"،</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">بە قەڵەموو کاکەجوانمیرخووند(کۆساڵان)</font><font color="#660000"> بە زوانی هەورامی،&nbsp;</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">جه وه‌ڵاوگاو و ئێنتێشاراتوو<font color="#000099">"ئەوین"ومەریوان</font>"ی وەڵا بیەو.</font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">کتاب شعری"</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ</span><span style="font-size: medium;">" آقای جوانمیرخووند(کۆساڵان) ، وارد بازار&nbsp; شد</span></font></div></div></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size: 16pt;"><br>بە گزارش&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></a></span>'</span>،</span>ی کتاب</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">"</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ</span>"&nbsp;به قلم&nbsp;آقای جوانمیرخوند(کۆساڵان)، و<font style="font-size: medium;">ارد بازار&nbsp; شد</font>.این کتاب&nbsp; در ٨٠ صفحە نگاشتە شدە است</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">، وازسوی انتشارات </font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#000099">"ئەوین"</font></font></font>مریوان منتشر شده است.<br></font></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وەڵێنه...<br><br>بەرویروو«ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ» دوه‌مین کتێبی چاپ کریاما که مێ دلێ یانەو کتێباو هەورامانی...<br><br>دەفتەرە هۆنیایێ عاشقانێنێ که باس جه عەشق و وەشەسیایی مابەینوو دڵدارا کەرا، هیوادارەنا تاوا بۆم به نویسەو ئی هۆنیایا شەوق و کەیفێ پەڕ جه هیوای عاشقانەم بەخشا بۆ به هەوارگاو ڕەنگینوو دڵدارا، و هەر پاسه به هیواو ئانەی ئی بەرویرمه بۆ هۆ فرەتەر پارێزگار و پەرەپەنەدای به زوانی ئەدٚاییم یانی زوانی هەورامی.<br><br>هەر نویسەیێ ئەدەبی جه چوارچێوەو ئینسانی، به زوانی هەوارمی، به خامەو هەر ویر باوەڕێ بۆ مایەو شانازیا پەی سەرانسەروو مەحاڵوو هەورامانی.<br><br>زوانی هەورامی به تەمامی کەوتەن پەراوێز و غەیروو هەورامی زوانەکا کەس تەر نمەبۆ به خەم وەروو ئانەی که نازۆ ئی زوانه جه بەین بشۆ، چی مابەینەنه تەنیا خامه خەم وەروو ئی زوانیا ئادٚیچ به دەسوو ئا نویسەرە دڵسۆزا که پەنەش وێپایانە به زوانی هەورامی منویسا.<br><br>هیوام ئانەن که ڕاویارەکێ هەوارگاو لەیلێ به پارێزگاری جه زوانی ئەدٚاییشا بیاوا به هەوارگاو یاری و مەجنوون ئاسا چەنی لەیلێشا جه دلێو کەپرەو وەشەسیاینه ژیوای پەڕ جه دڵوەشی به مێهره‌بانی بدٚا سەر و حەز و ئاواتەکاشا بیاونا به پۆپەو کەلوو سەرکۆتەی.<br><br>عەشق و وەشەسیایی، مەرامی پاکانه مابەینوو دڵدارا و عاشقاو هەوارگاو یاری وەشتەرین هەستی ئینسانیا.<br><br>عەشق و وەشەویسی لایقوو ئا دڵدارانه که هەتا دمایین هەناسەکاو ژیوای جه پاو یاریشانه به وەفاداری ژیوایشا بەرا سەر.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>«منویسمێ و موانمێ به زوانی ئەدٚایی<br>منویسمێ و موانمێ به زوانی هەوارمی»<br><br>✍جوانمیرخووند(کۆساڵان)<br><br>مەریوان:12\2\</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">1396</font><br><br><br>