کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی ئه‌ژناسنای کتێبه‌کا؛نویسه‌را؛زانایا؛ژیرلاو؛پاڵپشتا زوان و ئه‌ده‌ب و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل:sina.mohamad@ymail.com چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی ئادره‌سوو: په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م http://haneberchem.mihanblog.com/ مدیروبلاگ :همایون محمدنژاد http://hawramanktab.mihanblog.com 2018-04-24T12:05:00+01:00 text/html 2018-03-29T21:21:17+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد ملاعلی اکبری احمدی شاعر وعارف اهل سرهویه هورامان ژاورود http://hawramanktab.mihanblog.com/post/475 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099">&nbsp;ملاعلی اکبری احمدی شاعر وعارف اهل سرهویه هورامان ژاورود<br></font></font><div align="left"><img src="http://s8.picofile.com/file/8322839400/photo_2018_04_03_01_51_38.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="427" align="bottom" width="321" vspace="0" border="0"></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099">ملاعلی اکبری احمدی</font>،سرهویە،عارف و شاعرنامداردرسال1304در روستای سرهویه درژاورودکلاترزان زاده شده و با کسب دانش نزداساتید سیدعنایت الله حسینی هویه و ملامحمدصادق اویهنگی به درجه ملایی رسیده ودرکنارکارباغداری وارتباط خوب بامردم امورامامت جمعه ومسائل ٱیینی روستای سرهویه راانجام داده وبیش از25سال امام جمعه سرهویه بوده ودرکنارامورآیینی درسرایش شعر طبعی ظریف و پراحساسی داشته و اشعاری درمسائل،اجتماعی،آیینی و اخلاقی سروده که در سال 1382توسط اینجانب جمع آوری وتنظیم وصفحەآرایی شد وچاپ گردید که مورداستقبال مردم روستاهاوشهرهای سنندج،مریوان، سروآباد و...قرار گرفت. کتاب چاپ شده ایشان به اسم،بەرزی شانشین است. مامۆساملاعلی اکبراحمدی درسال 1375 به دیارحق شتافته است.</font><br></div><br> text/html 2018-03-14T20:16:45+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد کتێب شێعروو"ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ" کاکەجوانمیرخووند(کۆساڵان)،ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب شعری"ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ" آقای جوانمیرخووند(کۆساڵان) ، وارد بازار شد) هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م http://hawramanktab.mihanblog.com/post/474 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8321731834/photo_2018_03_14_23_38_12.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="322" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0"></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">جوانمیرخوند(کۆساڵان)</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسه‌ر:جوانمیرخووند(کۆساڵان)</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئەوین</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مریوان)</font></font></font></b><br></div><br><div align="center"><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><b>کتێب </b></b><b><b><b>شێعروو</b></b>"</b><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ</span><b>" کاکەجوانمیرخووند(کۆساڵان)،ڕوانه‌و بازاری بی</b></font></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033">بە پاو هه‌واڵوو په‌لیانه‌و</font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033"><font color="#660000"><font color="#330033"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></a></span>'</span>،</span></font></font><font color="#660000">ی کتێب</font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#330033"><font color="#660000"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><b><b>شێعرو</b></b></b></font>و</font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">"</font><font color="#cc0000">چریکەی ئەهوورایی (گورانیێ هەورامیێ)</font><font color="#660000">"،</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">بە قەڵەموو کاکەجوانمیرخووند(کۆساڵان)</font><font color="#660000"> بە زوانی هەورامی،&nbsp;</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">جه وه‌ڵاوگاو و ئێنتێشاراتوو<font color="#000099">"ئەوین"ومەریوان</font>"ی وەڵا بیەو.</font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">کتاب شعری"</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ</span><span style="font-size: medium;">" آقای جوانمیرخووند(کۆساڵان) ، وارد بازار&nbsp; شد</span></font></div></div></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size: 16pt;"><br>بە گزارش&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></a></span>'</span>،</span>ی کتاب</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">"</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ</span>"&nbsp;به قلم&nbsp;آقای جوانمیرخوند(کۆساڵان)، و<font style="font-size: medium;">ارد بازار&nbsp; شد</font>.این کتاب&nbsp; در ٨٠ صفحە نگاشتە شدە است</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">، وازسوی انتشارات </font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font color="#000099">"ئەوین"</font></font></font>مریوان منتشر شده است.<br></font></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وەڵێنه...<br><br>بەرویروو«ڕاویاروو هەوارگاو لەیلێ» دوه‌مین کتێبی چاپ کریاما که مێ دلێ یانەو کتێباو هەورامانی...<br><br>دەفتەرە هۆنیایێ عاشقانێنێ که باس جه عەشق و وەشەسیایی مابەینوو دڵدارا کەرا، هیوادارەنا تاوا بۆم به نویسەو ئی هۆنیایا شەوق و کەیفێ پەڕ جه هیوای عاشقانەم بەخشا بۆ به هەوارگاو ڕەنگینوو دڵدارا، و هەر پاسه به هیواو ئانەی ئی بەرویرمه بۆ هۆ فرەتەر پارێزگار و پەرەپەنەدای به زوانی ئەدٚاییم یانی زوانی هەورامی.<br><br>هەر نویسەیێ ئەدەبی جه چوارچێوەو ئینسانی، به زوانی هەوارمی، به خامەو هەر ویر باوەڕێ بۆ مایەو شانازیا پەی سەرانسەروو مەحاڵوو هەورامانی.<br><br>زوانی هەورامی به تەمامی کەوتەن پەراوێز و غەیروو هەورامی زوانەکا کەس تەر نمەبۆ به خەم وەروو ئانەی که نازۆ ئی زوانه جه بەین بشۆ، چی مابەینەنه تەنیا خامه خەم وەروو ئی زوانیا ئادٚیچ به دەسوو ئا نویسەرە دڵسۆزا که پەنەش وێپایانە به زوانی هەورامی منویسا.<br><br>هیوام ئانەن که ڕاویارەکێ هەوارگاو لەیلێ به پارێزگاری جه زوانی ئەدٚاییشا بیاوا به هەوارگاو یاری و مەجنوون ئاسا چەنی لەیلێشا جه دلێو کەپرەو وەشەسیاینه ژیوای پەڕ جه دڵوەشی به مێهره‌بانی بدٚا سەر و حەز و ئاواتەکاشا بیاونا به پۆپەو کەلوو سەرکۆتەی.<br><br>عەشق و وەشەسیایی، مەرامی پاکانه مابەینوو دڵدارا و عاشقاو هەوارگاو یاری وەشتەرین هەستی ئینسانیا.<br><br>عەشق و وەشەویسی لایقوو ئا دڵدارانه که هەتا دمایین هەناسەکاو ژیوای جه پاو یاریشانه به وەفاداری ژیوایشا بەرا سەر.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>«منویسمێ و موانمێ به زوانی ئەدٚایی<br>منویسمێ و موانمێ به زوانی هەوارمی»<br><br>✍جوانمیرخووند(کۆساڵان)<br><br>مەریوان:12\2\</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">1396</font><br><br><br> text/html 2018-03-07T03:57:07+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد آیین نکوداشت چهره فرهنگی و ادبی هورامان استاد محمدرشید امینی در پاوه برگزار می شود http://hawramanktab.mihanblog.com/post/473 <b><font style="text-align: justify;" face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></font></span></font></font><font color="#000099"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آیین نکوداشت چهره</span><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;فرهنگی و ادبی هورامان<br>&nbsp;استادمحمدرشید امینی در پاوه برگزار می شود</font></font></b><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە گزارش&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بنا به اطلاع رسانی مدیر</font></font></span></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3">عامل موسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان از آیین نکوداشت چهره فرهنگی و ادبی هورامان وکردستان شاعر، نویسنده و پژوهشگر استاد محمدرشید امینی در پاوه خبر داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><br><div align="left"><font size="3" color="#000066"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s4.picofile.com/file/7923265264/210.jpg" alt="هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="143" align="bottom" width="124" vspace="0" border="0"></font></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ابراهیم شمس دراین راستا تصریح نمود: این مراسم به پاس ۴۰ سال خدمت فرهنگی و ادبی استاد امینی که تاکنون بیش از ۱۶ جلد کتاب در زمینه های مختلف فرهنگ و ادبیات هورامان به چاپ رسانده و نزدیگ به ۳۰ کتاب دیگر با عناوین مختلف در دست چاپ دارد، برگزار می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8284657026/photo_2017_02_01_04_00_53.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="258" align="bottom" width="258" vspace="0" border="0">&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8321191334/photo_2018_03_08_06_56_33.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="263" align="bottom" width="175" vspace="0" border="0"></div></div> text/html 2018-03-03T03:55:29+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(٥) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/472 <div align="right"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(٥) </font></b></font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8320804884/photo_2018_03_03_14_03_50.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="660" align="bottom" width="468" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">بە گزارش </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;اولین اثر فقهی هورامی در فقه امام شافعی اثر سیدعبدالله بلبری </font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پژوهش دانشجویی تصحیح نسخه‌ی خطی منظومه‌ی </font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">«صحیفة المنوّر من الشریعة الانور»</font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مصحح : سیدسعید حسینی</font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8320864050/photo_2018_03_04_09_22_45.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="226" align="bottom" width="460" vspace="0" border="0"></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">مرۆچەی سالار </font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :رئوف سعیدیان</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسه‌ر:ڕه‌ئوف سه‌عیدیان</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات زایەڵە</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مریوان)</font></font></font></b><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8320862642/photo_2018_03_04_08_59_03.jpg" alt=" هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="336" align="bottom" width="462" vspace="0" border="0"></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">تاڤگەی ئەوین</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :ساسان منفرد</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسه‌ر:ساسان مۆنفەرێد(بێ وەر) </font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات زایەڵە</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مریوان)</font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8320934934/photo_2018_03_04_23_52_11.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="343" align="bottom" width="458" vspace="0" border="0"></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">محمدامین (ص)گوزەرێ جه گوزەرانو دەورانوو پێغەمەری</font></font></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :محمدامین میرزایی(میرزای هورامی)</font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسه‌ر:میرزای هەورامی </font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></b></font></font></span></font></font></font></font></span></font></font></div> text/html 2018-03-02T15:02:33+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد کتێبوو"قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه)" ڕوانه‌و بازاری بی (کتاب "قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه)" وارد بازار شد) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/471 <div align="left"><img src="http://s9.picofile.com/file/8320741268/photo_2018_03_02_18_13_44.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " align="bottom" width="359" vspace="0" border="0" hspace="0" height="359"></div><font size="3" face="Mihan-Iransans">‍ ‍ <br></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b>کتێبوو"قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه)" ڕوانه‌و بازاری بی <br>(کتاب "قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه)" وارد بازار شد)<br><br></b></font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">بە پاو هه‌واڵوو </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'ی</span></span><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><br>کتێبوو :"</span></b></font></span></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#CC0000">قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه</font></span></b></font></span></b></font>"</span></b></font></span></b></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">نویسه‌و خاتوو <font color="#CC0000">ڕه‌نگین دێهقان(ژنێنی)</font></span></b></font></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"> ڕوانه‌و بازاری بی</span></b></font></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font></b></font><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">ئی کتێبه جه 12 لاپەلێ نویسیان و</font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">جه وه‌ڵاوگای و ئێنتێشاراتوو"</font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;"></span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">حه‌نزه‌له</span></span></span></font>"و تارانی وه‌ڵا کریاوه </font></b></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font></p><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font></font></b></span></font></font></b></span></font></font></b></span></font><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">**********************<br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">بە گزارش </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font><font size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><br></span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">کتاب داستانی<font size="4">"<font color="#CC0000">قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه</font></font></span></b></font></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">" نوشته خانم رنگین دهقان <font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">وارد بازار شد</span></b></font></span></b></font></span></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; <br></font></font></p><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;جلد سوم کتاب کودکان بادو قاصدک درسفر هورامان<br>نوشتەی: رنگین دهقان با دو زبان فارسی وهورامی در12صحفه <br>ترجمە:کارزان اداک باموضوع بمب شیمیایی در نودشه <br>برای اولین بار با موضوع خطرات و آفات جنگ از زبان گل و گیاە وحیوانات <br>بنیادحفظ آثارونشر ارزشهای دفاع مقدس و ادارەکل حفظ آثارونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز انتشارات حنظلە وارد بازار شد<br></font></font> text/html 2018-03-02T15:01:14+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد دیوان الماس خان کندولەای به آقای سیدآرمان حسینی روانه بازارکتاب شد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/470 <div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">دیوان الماس خان کندولەای به آقای سیدآرمان حسینی روانه بازارکتاب شد</font></font></b></span></font></b><br></div><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;"></span></font></b></div><div align="right"><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;"></span></font></b><br></div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;"></span></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;"></span></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8322838934/photo_2018_04_03_01_36_41.jpg" alt="'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="338" align="bottom" width="493" vspace="0" border="0"></span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;"></span></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">دیوان الماس خان کندولەای</span></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :</font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">آقای سیدآرمان حسینی</font></font></b><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><strike><font size="1"><span style="font-size: 16pt;">بە گزارش</span></font></strike><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 14pt;" dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></a></span>'</span>،</span>کتاب</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">"</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: medium;">دیوان الماس خان کندولەای</span>" (بر اساس نسخه های معتبر اشعار او) منتشر شد./ محل تهیۀ کتاب در صحنه: فروشگاه لوازم التحریر آقای نیکرو./ کرمانشاه: چهارراه اجاق، به سمت چهارراه جوانشیر، کتابفروشی آقای سلیمی.<br>سپاس از نویسندە کتاب آقای سیدآرمان حسینی بابت ارسال خبر و دست مریزاد خدمت ایشان<br></font></div> text/html 2018-02-22T22:09:16+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'کتاب راهنمای گردشگری در کردستان کاری از آقایان شورش عزیزی و هیوا رحیمی مجوز چاپ اخذ کرد http://hawramanktab.mihanblog.com/post/469 <div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8320192584/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="333" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0"></span></font></font><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"></span></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">بە گزارش </span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;">'</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, &quot;sans-serif&quot;;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'کتاب راهنمای گردشگری در کردستان مجوز چاپ اخذ کرد</span></span></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3">کتاب راهنمای گردشگری در کردستان؛ کاری از آقایان </font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">شورش عزیزی</font></font> </font>و&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">هیوا رحیمی</font></font> مجوز چاپ گرفت و در دهه دوم اسفند 1396 بر روی پیشخوان کتابفروشی‌های کشور در دسترس علاقه مندان عرصه کتاب قرار می‌گیرد.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این کتاب آمده است: کردستان از دیر باز محل تاخت و تاز قدرت¬های مختلف در بسترهای تاریخی متفاوتی بوده است و در فراز و نشیب های این تحولات کمترین تأثیری در یکتاپرستی آنها نداشته است. کردستان دیاری¬ست سر سبز با قدمت تاریخی بسیار و می¬توان اقرا داشت که کردستان دیاری ست که در زمینه معرفی برای جذب توریست از نگاه برخی از مسئولان مظلوم واقع شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.</font></div> text/html 2018-02-16T22:43:44+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(4) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/468 <div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(4)</font></b><br></div><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><br></font></b><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8319595526/photo_2018_02_17_01_23_00.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="284" align="bottom" width="447" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">راهنمای مطبوعات کردی، سیر تاریخی و بازشناسی ساختاری</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تحلیل، گردآوری و تدوین:</font></font></font></b>آقای عادل محمدپور<br>نویسه‌ر:کاکه عادڵ موحەممەدپوور</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئ</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ه‌وین</font></font>(مریوان)<br>&nbsp;وزیری، 308 ص<br>بهمن 1396<br>مریوان، کتابفروشی هرمس<br>کتاب : راهنمای مطبوعات کردی<br>نویسندە: عادل محمدپور<br><br></font></font></font></b><div align="justify"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font color="#000099"><font color="#000099">کتاب راهنمای مطبوعات کردی در ٣٠٨ صفحە نگاشتە شدە است.این کتاب می تواند منبعی برای شاعران، نویسندگان و دانشجویانی کە در رشتەهای مرتبط با حرفەی روزنامەنگاری تحصیل می نمایند،باشد.</font></font></b><br><b><font color="#000099"><font color="#000099">در این کتاب بە پیشنەی انسان در گذشتە بر روی سنگها تا عصر امروز اشارە شدە است و </font></font></b><b><font color="#000099"><font color="#000099">نویسندە، روند روزنامەنگاری را در بخشهای منقسم شدەی کردستان در ادوار مختلف بە تفکیک و بە صورت شناسنامەدار آوردە است و در هر بخش مقدمەای بر آن نوشتە است.</font></font></b><br><b><font color="#000099"><font color="#000099">&nbsp;نگارندە پس از تعریف و تقسیم بندی علمی مطبوعات، بە نقش مطبوعات در توسعەی فرهنگی،سیاسی و اجتماعی کردها پرداختە و روزنامەی "کردستان" را بە عنوان "طلیعەی روزنامەنویسی کردی" بە خوانندگان معرفی نمودە است.</font></font></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font color="#000099"><font color="#000099">با آرزوی تندرستی برای این نویسندەی گرانقدر</font></font></b></font><br></div></div></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8319571642/photo_2018_02_16_19_24_54.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="298" align="bottom" width="455" vspace="0" border="0"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">‍ ئاخ! چەن گەورەیەعەشق وچەن بچووکم من</font></font><br><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :جبران خلیل جبران</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">مترجم:جمال شهسواری</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسه‌ر:جەبران خەلیل </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">جەبران</font></font></b></font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">هۆرگێڵنه‌ر:جه‌مال </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شە</font></font></b>هسواری</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئ</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ه‌وین</font></font>(مریوان)</font></font></font></b></div> text/html 2018-02-01T21:31:27+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(3) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/467 <div align="center"><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(3)</font></b><br></div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8318296942/photo_2018_02_02_01_.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="672" align="bottom" width="422" vspace="0" border="0"><br><br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">کاکه‌ڕه‌ش</font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">آقای صباح حسنی(شیانی)</font><br><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کاکه‌سه‌باح حه‌سه‌نی(شیانی)<br>انتشارات ئامیارسنندج (مجموعه 15 داستان)</font></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8318296718/photo_2018_02_02_01_04_57.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="696" align="bottom" width="443" vspace="0" border="0"><br><br></font></b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">قلعه</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :آقای محمدامین شامحمدی<br>مترجم:خانم کویستان حسنی(شیانی)</font><br><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">نویسه‌ر:کاکه موحەممەدئه‌مین شاموحەممەدی<br>هۆرگێڵنه‌ر:خاتووسه‌باح کویستان حه‌سه‌نی(شیانی)</font></font></font></b></div><div align="center"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8318245242/photo_2018_02_01_13_33_22.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " hspace="0" height="593" align="bottom" width="444" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">تحلیلی بر ارزشیابی کیفی</font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">، توصیفی در آموزش وپرورش </font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">آقای نورالدین معینی -</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">خانم</font></font> مژده قربانی</font><br><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کاکه نووره‌دین موعینی- </font></font><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">خاتوو</font> موژده قوربانی</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئ</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ه‌وین</font></font>(مریوان)</font></font></font></b><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8317955584/photo_2018_01_29_07_55_06.jpg" alt="" hspace="0" height="272" align="bottom" width="415" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">محمودخان دزلی</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :آقای عمر معروف برزنجی<br>مترجم:آقای جمال شهسواری<br>نویسه‌ر:کاکه عومەرمەعرووف بەرزنجی <br></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">هۆرگێڵنه‌ر:کاکه جه‌مال </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">شە</font></font></b>هسواری</font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انتشارات ئ</font></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ه‌وین</font></font>(مریوان)</font></font></font></b><br><div align="center"><br></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8317789842/photo_2018_01_27_11_55_57.jpg" alt="" hspace="0" height="555" align="bottom" width="408" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#990000">توبه</font></font><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">نویسنده :آقای احمد خلیل جمعه<br>مترجم:آقای پیام کریمی<br>نویسه‌ر:کاکه ئەحمەدخەلیل جومعه <br>هۆرگێڵنه‌ر:کاکه په‌یام </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">کەریمی</font></font></b><br><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099"></font> text/html 2018-01-27T08:45:38+01:00 hawramanktab.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(2) http://hawramanktab.mihanblog.com/post/466 <div align="center"><div align="right"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(2)</font></b><br></div><br>&nbsp;<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8317794150/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B8%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B5.jpg" alt="" width="397" vspace="0" hspace="0" height="526" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066">تاوان صداقت:آقای فرید ستایش<br></font></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317957350/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B8%DB%B3%DB%B9%DB%B1%DB%B4.jpg" alt="" width="392" vspace="0" hspace="0" height="519" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066">ره آورد(ابتکارات وتجربیات تدریس در آموزش وپرورش :<br>آقای فرید ستایش</font></font></div></div><div align="center"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8317795484/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B2%DB%B4%DB%B0.jpg" alt="" width="399" vspace="0" hspace="0" height="530" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066">جزیره ای برای من:آقای شهریار شریف زاده</font></font><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8317849568/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B7.jpg" alt="" width="381" vspace="0" hspace="0" height="542" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">#<font color="#000066">آثار ترجمه و گردآورنده:آقای ملایونس ویسی</font></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8317797034/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B5%DB%B7.jpg" alt="" width="382" vspace="0" hspace="0" height="506" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">#<font color="#000066">آثار ترجمه و گردآورنده:آقای ملایونس ویسی</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066"><img src="http://s9.picofile.com/file/8318395950/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B3%DB%B1%DB%B8.jpg" alt="" width="344" vspace="0" hspace="0" height="538" border="0" align="bottom"></font></font></div>